logo

0912355528

Liên hệ


Công ty cổ phần dược phẩm và công nghệ y tế Anpharco

Trụ sở chính:
Tel:0944 2523 55
Fax:+84 435656663
Web:www.ytephuongmai.com
Address: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng Đại Diện Phía Bắc
Hotline: 0944 2523 55
Fax:+84 435656663
Web:www.ytephuongmai.com
E-mail:contact@anpharco.net
Address: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam