logo

0965 61 31 86

Liên hệ


PHUONGMAI MEDICAL

Trụ sở chính:
Tel:0965613186
Fax:+84 435656663
Web:www.ytephuongmai.com
Address: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng Đại Diện Phía Bắc
Hotline: 0965613186
Fax:+84 435656663
Web:www.ytephuongmai.com
Address: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam