logo

0965 61 31 86

Giấy in nhiệt CT100 (50mm)

Mã sản phẩm: Giấy in nhiệt CT100 (50mm)

Giá: 9.000 đ

Note: Để biết chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trợ giúp và hơn thế nữa, hãy nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi bằng cách gửi email tới dothanhnam.yte@gmail.com hoặc gọi điện thoại 0944.25.23.55

Mã sản phẩm: GCT100

Loại sản phẩm: giấy in nhiệt

Đơn vị tính: Cuộn