logo

0912355528

Giới thiệu


Công ty cổ phần dược phẩm và công nghệ y tế Anpharco tiền thân là một xưởng sản xuất nội thất y tế nay là Nhà máy sản xuất công ty cổ phần dược phẩm và công nghệ y tế Anpharco có trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội và nhà máy tại KCN phố Nối B, Hưng Yên.

Gia nhập thị trường từ những năm 2009. Với nhiệm vụ phục vụ  ngành y tế và phát triển đa ngành hàng mục đích bao phủ thông qua hệ thống các công ty thành viên.

​​​​​​​Nhà máy Sản xuất công ty cổ phần dược phẩm và công nghệ y tế Anpharco

 Địa chỉ :  KCN Phố Nối B,  Nghía Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên Hotline :  0965 61 31 86

MST: 0107761046

CHIẾN LƯỢC

- Anpharco phát triển theo mô hình công ty đa ngành trong lĩnh vực y tế

- Đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu những sản phẩm y tế và chuỗi cung ứng dịch vụ y tế.

- Tổ chức vận hành hệ thống theo tôn chỉ: Con Người -  Sản Phẩm – Lợi Nhuận, trong đó Con Người là yếu tố quyết định.

- Chuyển giao mua bán công nghệ, nhượng quyền và xuất nhập khẩu, trong đấy thế mạnh chính là sản xuất.

-  Mở rộng hợp tác với các công ty hàng đầu trên thế giới.

NHIỆM VỤ - MỤC ĐÍCH

- Phục vụ trong ngành y tế, với thể mạnh trước mắt là sản xuất , cung ứng trang thiết bị y tế là thế mạnh

- Chuyển giao công nghệ sản xuất trong nước, nhằm ổn định giá và tăng mật độ bao phủ

- Liên tục đào tạo các đội ngũ kế thừa.

- Xây dựng thương hiệu Anpharco phát triển và có vị trí trong ngành y tế.

- Tạo dựng các nhóm làm việc bằng những phương pháp tối ưu mang đến hiệu quả cao trong công việc.

- Xây dựng bản sắc làm việc riêng trong Anpharco

- Tăng giá trị cho người lao động và đóng góp phát triển xã hội