logo

0965 61 31 86

Về Chúng Tôi


CHIẾN LƯỢC

- Anpharco phát triển theo mô hình công ty đa ngành trong lĩnh vực y tế

- Đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu những sản phẩm y tế và chuỗi cung ứng dịch vụ y tế.

- Tổ chức vận hành hệ thống theo tôn chỉ: Con Người -  Sản Phẩm – Lợi Nhuận, trong đó Con Người là yếu tố quyết định.

- Chuyển giao mua bán công nghệ, nhượng quyền và xuất nhập khẩu, trong đấy thế mạnh chính là sản xuất.

-  Mở rộng hợp tác với các công ty hàng đầu trên thế giới.

NHIỆM VỤ - MỤC ĐÍCH

- Phục vụ trong ngành y tế, với thể mạnh trước mắt là sản xuất , cung ứng trang thiết bị y tế là thế mạnh

- Chuyển giao công nghệ sản xuất trong nước, nhằm ổn định giá và tăng mật độ bao phủ

- Liên tục đào tạo các đội ngũ kế thừa.

- Xây dựng thương hiệu Anpharco phát triển và có vị trí trong ngành y tế.

- Tạo dựng các nhóm làm việc bằng những phương pháp tối ưu mang đến hiệu quả cao trong công việc.

- Xây dựng bản sắc làm việc riêng trong Anpharco

- Tăng giá trị cho người lao động và đóng góp phát triển xã hội