Thẻ Cơ chế hoạt động của máy xông khí dung

Máy xông khí dung, Cơ chế hoạt động của máy xông khí dung

Máy xông khí dung hoạt động với cơ chế vô cùng đơn giản, máy sẽ chuyển thuốc từ dạng lỏng (nước) sang dạng hơi (khí) để giúp cơ thể hấp thụ thuốc một cách nhanh chóng và phát huy hết công dụng của thuốc. Do đó, thuốc dễ dàng tác động ở vị trí bị co thắt hay viêm nhiễm của đường hô hấp từ đó hỗ trợ điều trị hiệu quả các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp.